We aim at creating a stable and quality driven research cluster in Biomedicine.

There is a need to consolidate a Biomedical Research Center to facilitate cooperation and sharing of costly resources.

This cluster will encourage knowledge flow between these research groups and the social environment, serving as a reference point to our social, economic and scientific environment.
The success of this cluster will require further involvement of public and private funding.

We have to thank Xunta de Galicia for financial support and sensibility to this initiative:

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
DXPCTSUG, Dirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica do SUG.
Modalidade de agrupacións estratéxicas. INBIOMED. Referencia: 2009/063, y renovada a 2012/273.
Contribución a un mellor coñecemento das patoloxías dende unha perspectiva multidisciplinar.
Funding is also contributed by FEDER, unha maneira de facer Europa.
European Regional Development Fund (ERDF) (2007-2013).

REGISTRATE:

we also have great expectations in the almost ready building for CINBIO.

 NEWS / EVENTS 
Friday, December 19th, 2014. 9TH SCIENTIFIC BIOCAPS SEMINAR, REGISTRATE: DISCOVERY OF TARGETS FOR THERAPY: THE CASE OF ALDO-KETO REDUCTASES.
BIOCAPS. 20 NOV 2014, 2nd Annual IBIV Workshop.
curso 2014/2015, Máster oficial interuniversitario en Técnicas Estadísticas.
Coorganizado con las Universidades de A Coruña y Santiago de Compostela,
da acceso al Programa de Doctorado en Estadística e Investigación Operativa
(Mención Excelencia del Ministerio de Educación).