We aim at creating a stable and quality driven research cluster in Biomedicine.We are already operating at CINBIO
.

We have to thank Xunta de Galicia for financial support and sensibility to this initiative:

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
DXPCTSUG, Dirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica do SUG.
Modalidade de agrupacións estratéxicas. INBIOMED. Referencia: 2009/063, y renovada a 2012/273.
Contribución a un mellor coñecemento das patoloxías dende unha perspectiva multidisciplinar.
Funding is also contributed by FEDER, unha maneira de facer Europa.
European Regional Development Fund (ERDF) (2007-2013).

 NEWS / EVENTS